Chi Cục Thuế Quận Thanh Khê

273 Hải Phòng, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
0511 3837 618
 
Các địa điểm xung quanh