Cty Tnhh Mây Tre đan Yên Nghĩa

Đội 1 Cầu Tuân Do Lộ Yên Nghĩa Thị Xã Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
 
Các địa điểm xung quanh