Cửa hàng bánh Akiko

Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
 
Các địa điểm khác