Cửa Hàng Xe Máy Duy Hiến

Hai Bà Trưng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
 
Các địa điểm xung quanh