Minh Thắng Chim Cảnh

195 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
093 588 71 42
 
Các địa điểm xung quanh