Nhà văn hóa huyện Từ Liêm

Võ Quý Huân, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 
Các địa điểm xung quanh