Phòng khám Nhi Đồng Thành Phố

31 Ly Tu Trong, Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
08 3829 4702
 
Các địa điểm xung quanh