SIÊU THỊ ĐIÊN THOẠI THĂNG BÌNH

7, ĐƯỜNG BẾN NGHÉ, TP HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam
054 3936 499
 
Các địa điểm xung quanh