Trung tâm Tài nguyên thực vật

An Khanh, Hoai Duc, Ha Noi, Viet Nam, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
 
Các địa điểm xung quanh